KMO-portefeuille: procedure​ voor klanten

Wat is KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel gericht naar zelfstandigen, vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen. Het biedt subsidies waarmee ondernemerschap-bevorderende diensten betaald kunnen worden, zoals de meeste opleidingen bij BITS VOF.

Welke subsidie krijg ik op opleidingen?

Voor een opleiding bij BITS VOF betaalt de Vlaamse overheid tot 30% van de in aanmerking komende kosten voor kleine ondernemingen en tot 30% voor middelgrote ondernemingen. Kleine ondernemingen tellen maximaal 50 werknemers en hebben een maximale omzet van € 10.000.000, middelgrote ondernemingen tellen maximaal 250 werknemers en hebben een maximale omzet van € 50.000.000.

Het maximale steunplafond bedraagt € 10.000 voor kleine ondernemingen en € 15.000 voor middelgrote ondernemingen. Een project kan 1 of meerdere opleidingen en/of cursisten omvatten en u kan meerdere projecten per jaar indienen. De BTW kan u met deze subsidie NIET betalen. Dit dient steeds apart betaald te worden op de rekening van BITS VOF.

Kom ik in aanmerking voor een subsidie via de KMO-portefeuille?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie via de KMO-portefeuille, dient u aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • Uw onderneming is een kmo (of u bent zelfstandige in hoofd- of bijberoep, of u hebt een vrij beroep)

 • Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm. (eenmanszaak, BVBA, VOF, NV…)

 • Vzw’s komen NIET in aanmerking.

 • Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de ‘werkenden in uw bedrijf’ aan de slag.

 • U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25%

Enkele aandachtspunten

 • Enkel het factuurbedrag exclusief btw komt voor subsidieaanvraag in aanmerking.

 • U dient uw aanvraag TEN LAATSTE gedaan te hebben 14 dagen na de start van de opleiding.

 • Bent u later, dan vervalt uw recht om KMOP te gebruiken en dient u alsnog de factuur te betalen

 • Alle voorwaarden vindt u ook op www.vlaio.be.

 

De KMO-procedure om een subsidie aan te vragen

Eerst en vooral heeft u uiteraard een training geboekt via de website of heeft u een overeenkomst gekregen voor een in-company training. Normaal krijgt u een maand voordat de training start een factuur opgestuurd. Dit gebeurt standaard per mail. De factuur wordt betaald voordat de training start. Uiterlijk 15 dagen voor de start van de opleiding / training. U hoeft immers niet te wachten op de factuur om uw subsidie-procedure al op te starten. De juiste prijs (ex BTW) kent u immers al. In KMOP termen heet dat ‘het projectbedrag’.

 

Stap 1: registratie van je bedrijf

Registreer uw bedrijf eerst op de website van de KMO-portefeuille . Hiervoor hebt u een token of een elektronische identiteitskaart (eID) nodig of kan u ook gebruik maken van de app ‘ITSME’. Ga naar de website: www.kmo-portefeuille.be en klik op de groene knop ‘Aanmelden en Betalen’.

 

Stap 2: aanvraag subsidie

Zoals eerder al gezegd, u kan de aanvraag reeds indienen voor de ontvangst van de factuur. De prijs van het projectbedrag is hetzelfde als de prijs op de overeenkomst of de prijs op de website (ex BTW). De factuur dient in elk geval  betaalt te worden 14 dagen voor de start van de training, workshop of opleiding.

 

Registreer een nieuw project op de website van KMO-portefeuille.

Geef de NACE code in van uw bedrijf. (Vergeten? Bekijk de papieren van de kruispuntbank.)

Kies de pijler "Opleiding" en het domein "Algemeen domein".

Geef het erkenningsnummer in van BITS VOF: DV.O230175

Let op: het is géén 0, maar een O van Opleiding.

 

Geef volgende informatie in over de training/workshop/opleiding:

Geef aan dat de opleiding niet gestart is later dan 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding;

Geef de datum in van ‘vandaag’ (of de datum van de overeenkomst / offerte of je inschrijving)

Geef het opleidingsbedrag in (excl. BTW). Dus het totale projectbedrag zonder de BTW.

 

Geef het aantal opleidingsuren in. Dit staat vermeld op de website van BITS VOF bij de betreffende training/workshop/opleiding -standaard is dit bij BITS VOF 7u- of het staat anders vermeld op de overeenkomst.

 

Geef de titel van het project in (de naam van de training/workshop/opleiding)

Kies als vakgebied "Algemene persoonlijke vaardigheden".

Geef de naam en het aantal in van de personen die de training/workshop/opleiding zullen volgen.

Bevestig het projectbedrag, het project en verklaring op eer.

 

Stap 3: Betalen

Na goedkeuring van het project krijgt u een betalingsuitnodiging van KMO-Portefeuille. U betaalt 60% van het opleidingsbedrag (excl. BTW) aan KMO-Portefeuille. U hebt 30 kalenderdagen de tijd om dit te doen na de betalingsuitnodiging. Vergeet het niet, anders vervalt de termijn.

Na ontvangst van de betaling stort de Vlaamse overheid de overige 40% (excl. btw) van het opleidingsbedrag in de elektronische portefeuille. U zal hiervan een mail ter bevestiging krijgen.

 

De elektronische portefeuille bevat nu 100% van het opleidingsbedrag (excl. BTW). Via de betaalknop van KMO-portefeuille kunt u nu het opleidingsbedrag (excl. BTW) aan BITS VOF betalen. Vergeet dus niet om via de betaalknop het volledige bedrag over te maken.

Stap 4: BTW apart betalen aan BITS VOF

Tenslotte dient u nog het BTW bedrag rechtstreeks over te maken op rekening van BITS VOF.

Gelieve dan het volgende te vermelden: BTW op (visualiseer je droomjob)+ deelnemer

 

 

Rekeningnummer: BITS VOF, BE 24 7340 4164 5038

 

Stap 5: PROFICIAT!

Na deze handelingen is de factuur voldaan!

Algemene voorwaarden voor particulieren (geen subsidie via KMOP)

 • Je schrijft je in voor deze workshop via het inschrijfformulier op deze website.

 • Je inschrijving is pas definitief na betaling. De betaling wordt uitgevoerd, maximum 7 dagen na inschrijving op het rekeningnummer: BE24 7340 4164 5038

 • De betaling bepaalt ook de volgorde van inschrijving van de deelnemers. 

 • Voor deze workshop zijn er maximum 8 personen toegelaten. 

 • Tot 7 dagen op voorhand kan je de workshop gratis annuleren via mail. Daarna betaal je 100 % van het inschrijvingsbedrag, tenzij er voldoende mensen op de wachtlijst staan, die je plaats willen innemen. 

 • Caroline Golkonda heeft het recht de activiteit niet te laten doorgaan, indien het aantal inschrijvingen kleiner is dan het vereiste aantal deelnemers (minimum 5). Je wordt dan zo snel mogelijk verwittigd en krijgt je inschrijvingsgeld terug (zo spoedig mogelijk).